loading

1. Đâu là từ mô tả đúng nhất về thế mạnh của bạn?

Tỉ mỉ, cẩn thận và tư duy logic.
Thích sự đổi mới và không ngừng cải tiến.
Sáng tạo, ưa khám phá, tìm tòi và học hỏi những điều mới.
Hoạt ngôn, có khả năng thuyết phục người khác.
Thích hỗ trợ, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác.

2. Phương châm khi lựa chọn công việc của bạn là gì?

Liên quan đến phần mềm và ngôn ngữ lập trình.
Có cơ hội ứng dụng nhiều công nghệ mới trong công việc.
Công việc liên quan tới kinh doanh dịch vụ công nghệ cho khách hàng.
Được nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới.
Công việc phải lan toả được sự tích cực và giúp đỡ được mọi người.
Phát triển sản phẩm công nghệ mới và hệ thống ERP.

3. Bạn có xu hướng thích mảng công việc như thế nào?

Gia công và kiểm thử phần mềm.
Phát triển sản phẩm công nghệ mới và hệ thống ERP.
Xây dựng và phát triển các sản phẩm chuyển đổi số.
Cung cấp dịch vụ hạ tầng Internet, Website.
Phát triển và hỗ trợ các hoạt động nội bộ.

4. Trong các dự án bạn thích tham gia ở giai đoạn nào?

Thực hiện một công đoạn nhưng trải nghiệm ở nhiều dự án khác nhau.
Tham gia tất cả các công đoạn của dự án từ đầu đến cuối.
Muốn được tiếp xúc, hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
Tham gia quá trình kiểm tra sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.
Hỗ trợ tất cả các công đoạn trước và sau dự án nhưng không trực tiếp làm việc với khách hàng.

5. Khi làm việc nhóm bạn thường đảm nhiệm vị trí gì?

Phụ trách các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và quy trình hoạt động của nhóm.
Kiểm tra và rà soát các vấn đề mà nhóm đang gặp phải.
Tư vấn về công nghệ và phân tích nghiệp vụ.
Đảm nhận việc giao tiếp và thuyết trình.
Chăm lo hậu cần, kết nối và xây dựng tinh thần cho nhóm.